top of page
  • Ján Dúbravský

Dráma sa odohráva v noci. Aké budú Čarovné noci v opere?

Rozprávačkou je Božidara Turzonovová.

Božidara Turzonovová

Noc má pre človeka odpradávna čarovnú moc. Konkrétny, jasný a farebný svet dňa v noci stráca svoj tvar a ponára sa do nepoznania. Stáva sa magickým a tajomným.


V noci ožívajú predstavy, sny a túžby. A aj dnes, keď už veda vie vysvetliť takmer všetko, má noc stále zvláštnu, vzrušujúcu príchuť.


Viac na www.sme.sk

bottom of page