top of page
  • Jozef Červenka

Ján Cikker 110

Koncom júla si pripomenieme výročie narodenia významného skladateľa


Významného slovenského skladateľa, pedagóga a dirigenta Jána Cikkera (1911 – 1989) priviedla k hudbe matka, ktorá mu poskytla základné hudobné vzdelanie. V štúdiu pokračoval u Viliama Figuša-Bystrého, ktorý sa ako prvý pokúsil o kompozíciu slovenskej opery založenej na folklóre. Možno už tu pramení Cikkerov celoživotný záujem o operný žáner.


Rodák z Banskej Bystrice študoval hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a zároveň na pražskom konzervatóriu kompozíciu u Jaroslava Křičku, hru na organe u Bedřicha Antonína Wiedermanna a dirigovanie u Pavla Dědečka.


Neskôr študoval kompozíciu na Majstrovskej škole konzervatória u Vítězslava Nováka a dirigovanie u Felixa Weingartnera vo Viedni. Pedagogicky pôsobil na konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení v Bratislave. K jeho študentom patrili Ilja Zeljenka, Miroslav Bázlik, Martin Burlas, Igor Dibák, Peter Kolman, Dušan Martinček, Juraj Beneš i Marián Varga. Krátko bol aj dramaturgom Opery SND.


Viac na www.sme.sk

bottom of page