top of page
  • Miriam Kičiňová

Koncert na želanie v SND je inscenáciou bez slov, ale so živou hudbou Katarzie

Aké je to, vojsť do domácnosti, do intimity a samoty, kam sa bežne nepúšťa?

Jana Oľhová, Ingrid Timková, Monika Hilmerová (Zdroj: SND)

Možno ho nazvať zvláštnou hrou. V podstate hyperrealistickým nazretím do jedného večera v bytíku slečny Raschovej. Je to obyčajná žena, ktorú by aj autor Franz Xaver Kroetz (1946) nazval neviditeľná. Jedna z tých osôb, ktoré svoj hlas môžu získať práve na javisku. Taký je často princíp Kroetzovej tvorby. Byť hlasom bezbranných, nepočutých, sociálne vylúčených, ohrozených a osamelých.


Koncert na želanie je atypickou inscenáciou založenou na bezslovnom librete, ale so živou hudbou Katarzie. Aké je to, vojsť do domácnosti, do intimity a samoty, kam sa bežne nepúšťa?


Viac na www.sme.sk


bottom of page