top of page
  • Marek Mokoš

Liaheň mladých operných talentov

SND má novú platformu - Operné štúdio


Po dvoch rokoch fungovania pokračuje Operné štúdio SND vo svojej činnosti – s novým vedením a novým umeleckým smerovaním. Nastavilo a vylepšilo štruktúru doterajšieho modelu, stanovilo jasné priority a upravilo dramaturgickú koncepciu tak, aby bola viac zladená s dramaturgiou Opery SND.


V druhej sezóne Operného štúdia s podtitulom Reštart je v pláne prijatie desiatich frekventantov a poskytnúť im možnosť spolupráce s operným súborom prostredníctvom ich pravidelného účinkovania v bežných repertoárových produkciách. Opera SND potrebuje hľadať a objavovať mladé talenty, ktoré by sa neskôr mohli stať členmi súboru.


Moje meno je Marek Mokoš, som dramaturgom Opery SND a rád by som vám prostredníctvom tohto textu priblížil doterajšie výsledky i to, čo nás čaká v najbližšom čase.


Počas mojich vysokoškolských štúdií na JAMU som mal možnosť pracovať vo Výskumnom centre hudobného/operného divadla – VCHOD v Brne. Tri roky sme sa intenzívne venovali operným spevákom z hereckej, pohybovej, režijnej a hudobno-interpretačnej stránky. Výsledkom našej práce boli uvedenia dvoch opier: Rossiniho Příležitost dělá zloděje a Smetanovej Hubičky.


Z tejto spolupráce vyplynulo, aké nevyhnutné je zmeniť prístup k práci s operným spevákom, pokiaľ chceme robiť živé, kvalitné a súčasné operné divadlo. Jedno z hlavných zistení pre mňa bolo, že je možné posúvať hranice náročnosti a požiadaviek na spevákov. Aj oni dokážu byť na javisku plnohodnotnými hereckými osobnosťami, nielen spievajúcimi sochami bez vzťahu k dráme.


Rôzne herecké techniky a metódy práce spevákom natoľko pomohli, že sa z nich stali výrazné javiskové osobnosti. Zmenou prístupu práce k opernému hercovi sme dokázali, že aj opera je plnohodnotné divadlo. Táto skúsenosť viedla spevákov k tomu, že opera ich nezväzuje, ale ponúka úžasnú slobodu. Stret so živou javiskovou praxou absolventom výskumného centra poskytol skúsenosti, z ktorých dodnes čerpajú v prospech svojho umeleckého rastu.


Priestor na zdokonaľovanie

Skúsenosť z výskumného centra bola pre mňa odrazovým mostíkom, keď ma v roku 2019 oslovil vtedajší riaditeľ opery SND Rastislav Štúr s ponukou vytvorenia operného štúdia . Uvedomoval som si, že mladí operní speváci potrebujú priestor, ktorý im pomôže zdokonaliť sa v tom, čo sa už naučili v škole. Zároveň im predstaví súčasné operné trendy a umelecké požiadavky.


Mladí operní speváci potrebujú získať skúsenosti z javiska a divadelnej praxe. Lektori operného štúdia im poskytnú svoje postrehy a kariérne skúsenosti a zároveň vlastnou prácou na javisku nadobúdať divadelnú zrelosť.


Od samého začiatku vzniku Operného štúdia som si uvedomoval, že pre mladých operných spevákov je potrebný plynulý prechod z umeleckých škôl do stáleho operného súboru, a takisto, aby si operný súbor SND postupne začal odchytávať talentovaných mladých ľudí.


Viac na www.sme.sk


bottom of page