top of page
  • Jana Alexová

Mohli prísť bez obáv z predsudkov. V čom spočíva čaro projektu Divadlo pre všetky deti?

Spoločný projekt SND a Úsmevu ako dar pokračuje aj v júni.

Vďaka projektu Divadlo pre všetky deti sa do SND dostanú deti z detských domovov, náhradných rodín aj sociálne vylúčených komunít, foto Juraj Žilinčár

V jednu jarnú nedeľu krátko pred piatou hodinou popoludní sa Slovenské národné divadlo zaplnilo tými najmenšími a najdôležitejšími návštevníkmi.


V Sále činohry sa každú chvíľu malo začať obľúbené detské predstavenie Ako sa Lomidrevo stal kráľom v hlavnej úlohe s vynikajúcim Milanom Ondríkom.


Lomidreva v SND hrávajú herci s veľkým úspechom roky. Rozprávku pre celú rodinu o krásnych princeznách, drzých drakoch, šikovnej Laktibrade a predovšetkým silných priateľstvách, ktorú pre SND podľa známej predlohy Dobšinského ľudovej rozprávky zdramatizoval Ľubomír Feldek, milujú deti aj rodičia.


Tento podvečer bol však v SND predsa len trochu špeciálny. Slovenské národné divadlo totiž po prvý raz v rámci projektu Divadlo pre všetky deti privítalo v hľadisku činohry aj deti z detských domovov, náhradných rodín a deti s poruchou autistického spektra.


Bolo to možné vďaka štedrým darcom, ktorí prispeli na charitatívny projekt Divadlo pre všetky deti.


Slovenské národné divadlo ho spustilo v spolupráci s OZ Úsmev ako dar – jeho cieľom je dlhodobá podpora detí z centier pre deti a rodiny, náhradných rodín a sociálne slabších rodín, aby mohli spoločne zakúsiť výnimočné chvíle, ktoré prináša divadlo.


Deti vytvorili skvelú atmosféru

Sála činohry sa zaplnila do posledného miesta. Malých divákov pred predstavením v divadle privítala aj riaditeľka Činohry Slovenského národného divadla Miriam Kičiňová, čo v očiach detí ešte podčiarklo výnimočnosť situácie.


Atmosféra v hľadisku bola počas celého predstavenia neuveriteľná. Deti hlasno vystríhali Lomidreva pred nebezpečenstvom, zapájali sa do pomoci hrdinom a počas pesničiek nadšene tlieskali do rytmu.


„Deťom sa veľmi páčili postavy Lomidreva a jeho kamarátov, drakov, princezien a škriatkov, ktorí umeleckým prednesom, hudbou a tancom vniesli medzi nás úžasnú atmosféru. Deti sme do deja zapájali tak, že museli reagovať v pravý čas na to, čo počujú, vidia a vnímajú, a umožnilo im to byť súčasťou toho veľkého príbehu.


Herci ukázali deťom dobrú aj zlú stránku sveta a hlavne to, ako sa v konkrétnych situáciách zachovať, čo pomôže rozvíjať ich emócie, morálku a pomôže formovať ich reakcie na rôzne životné situácie,“ hovorí Mária Vrábliková z Úsmevu ako dar, ktorá za združenie koordinovala účasť detí z Centier pre deti a rodiny.


Lomidreva si prišli pozrieť deti z detských domovov v Skalici, Pezinku a Bernolákove, ale aj profesionálne náhradné rodiny a dobrovoľníci, ktorí spolupracujú s Úsmevom ako dar.


Pozvanie prijali aj rodičia s deťmi, ktorých združuje Spoločnosť na p omoc osobám s autizmom, foto Juraj Žilinčár

Bez obáv z predsudkov


Pozvanie na predstavenie Ako sa Lomidrevo stal kráľom v nedeľu 3. apríla v rámci projektu Divadlo pre všetky deti prijali aj rodičia s deťmi, ktorých združuje Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom.


Druhého apríla sme si totiž pripomenuli Svetový deň povedomia o autizme.


„Najlepšie, ako sme si mohli pripomenúť Svetový deň povedomia o autizme, bolo pozvanie SND na divadelné predstavenie v rámci projektu Divadlo pre všetky deti. Bol to úžasný zážitok nielen pre deti, ale aj pre rodičov. Po prvýkrát sme si užívali darček, ktorý bol pripravený pre nás v rámci povedomia o autizme. Sme vďační za odvahu pozvať do divadla aj deti s autizmom. Je to to skvelý nápad, ako búrať predsudky,“ zhodnotila Mária Štubňová, členka správnej rady Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom.


Rodičia detí trpiacich autizmom po predstavení vyzdvihli príjemnú atmosféru, pozitívny zážitok aj možnosť ísť na predstavenie bez obáv z neočakávaných reakcií svojich detí.


Mnohí sa totiž do divadla často nedostanú práve pre strach z predsudkov.


„Divadlo je pre deti s poruchami autistického spektra zvlášť dôležité. Môže urobiť z našich detí tímového hráča a zlepšuje ich výrečnosť a výrazy. Návšteva divadelných predstavení prispieva k posilneniu sociálnych väzieb a pomáha deťom rozvíjať emočnú inteligenciu. Naše deti, ktoré sú ináč v ustavičnom pohybe, ticho sedeli a dávali pozor. Pochopenie rôznych postáv im môže pomôcť porozumieť tomu, čo je empatia a súcit,“ priblížila mama Barbora.


Predstavenie podľa rodičov urobilo na deti veľký dojem, dokonca sa aj niekoľko dní potom doma hrali na postavy z rozprávky.


„Z divadelného predstavenia Ako sa Lomidrevo stal kráľom sme odchádzali naplnení všetci štyria, nielen naši dvaja synovia, životom obdarení jedinečnosťou sveta autizmu a ADHD, ale aj my rodičia. Naplnení dojmami krásneho divadelného zážitku, radosťou z priateľstva a spoločného stretnutia komunity rodín a radosťou z láskavého a srdečného prijatia v divadle. Kiežby takýchto príležitostí sociálnej inklúzie v prijímajúcom prostredí bolo čo najviac,“ zhodnotila pre SME NÁRODNÉ mama Eva.


Ďalšie predstavenia v rámci projektu Divadlo pre všetky deti sú naplánované aj v júni.


Zbierka, ktorú zastrešuje Úsmev ako dar a v ktorej môžete zakúpiť vstupenku pre deti zo znevýhodnených skupín, ešte stále trvá.


Prispieť sa dá na snd.sk/darujme alebo do označených pokladničiek v pokladnici SND a v divadelnom bare. Ku každej zakúpenej vstupenke pridá SND jednu navyše.


Článok je súčasťou SME Národné, pravidelnej prílohy denníka SME.


Viac na www.sme.sk

bottom of page