top of page
  • Mariana Lechmanová

Namiesto ašpirantskej práce z matematiky napísal operu. Skladateľ siahol po príbehu tragickej lásky

Operné štúdio SND pripravilo premiéru opery Peter a Lucia.

Fotografia na vizuál inscenácie Peter a Lucia v Opernom štúdiu SND, foto Jakub Gulyás

Operné štúdio SND svojím novým projektom pokračuje v tradícii uvádzania diel slovenských skladateľov. Pripravilo scénické uvedenie opery Peter a Lucia od Mira Bázlika, ktorá sa na javisko vracia po 55 rokoch.


Dielo je adaptáciou známej novely Romaina Rollanda.


Jemný príbeh lásky dvoch mladých ľudí sa odohráva na pozadí prvej svetovej vojny. Náhodné stretnutie študenta a maliarky postupne prerastie v silné puto, ktoré dvojicu izoluje od vonkajšieho sveta, vojny a jej dôsledkov. Osud zaľúbencov však spečatí bombardovanie Paríža.


Aktuálny vojnový konflikt na Ukrajine, ktorý sa bezprostredne dotýka aj našej spoločnosti, bol jedným z dôvodov, prečo Operné štúdio siahlo po tomto titule.


Napriek tragickému príbehu posledné tóny Bázlikovej hudobnej drámy prinášajú aj nádej a sú oslavou lásky.


Skladateľ a matematik

Pri snahe postihnúť etické a morálne momenty vo vývoji slovenskej opernej tvorby nemožno obísť dielo Miroslava Bázlika, ktorý spolu so svojimi vrstovníkmi, predstaviteľmi slovenskej hudobnej avantgardy, vstúpil do kontextu domácej kultúry koncom 50. a v priebehu 60. rokov.


Duchovnosť, s ktorou sa ako syn evanjelického farára stretával už od útleho detstva, nasmerovala skladateľovu hudobnú výpoveď k dôstojnosti, pokore a spevnosti, uchopenej na vyššej integrovanej umeleckej úrovni.


Bázlikovu hudbu poznačuje aj silný vzťah k hudobnej minulosti, najmä k tvorbe Johanna Sebastiana Bacha, ktorá ho fascinovala ako interpreta i umelca.


Pri dôkladnejšom poznaní Bachovho hudobného odkazu nie je až taká prekvapivá Bázlikova inklinácia k matematike, ktorá sa uňho zrodila už počas štúdia na martinskom gymnáziu.


Jediná opera

Svoje jediné javiskové dielo napísal Miro Bázlik v rokoch 1962 – 1966, teda práve v čase profesijného vyhraňovania sa.


Opera Peter a Lucia znamenala v jeho tvorbe definitívny príklon k umeleckej profesii.


Matematik, vyštudovaný na Karlovej univerzite v Prahe, popri štúdiu kompozície v triede Jána Cikkera na VŠMU paralelne pôsobil ako odborný asistent na Slovenskej vysokej škole technickej, kde mal obhájiť kandidátsku prácu z matematickej topológie.


Namiesto ašpirantskej práce však napísal svoju opernú prvotinu Peter a Lucia.


Predlohou sa mu stalo libreto filmového scenáristu a režiséra Miroslava Horňáka (1931 – 1994) vytvorené podľa rovnomennej novely Romaina Rollanda (1866 – 1944).


Subtílny príbeh o prostej a prirodzenej mladistvej láske, ktorá vzplanie v najťažších časoch ľudskej existencie, počas vojny, autor libreta Miroslav Horňák veľmi citlivo ponechal v autentickom prostredí Rollandovej predlohy.


Libretom sa dokázal prispôsobiť Bázlikovej hudobnej koncepcii vychádzajúcej z absolútnej hudby, pretože celok siedmich obrazov skladateľ uchopil ako symfóniu, respektíve rozvinutú sonátovú formu.


Dej sa odohráva vo vojnou zmietanom Paríži, kde sa stretnú dve vydesené mladé duše, študent Peter a bývalá študentka umeleckej školy Lucia, a okamžite k sebe cítia náklonnosť.


Viac na www.sme.sk

bottom of page