top of page
  • Darina Abrahámová

Salemské bosorky v SND: Štyri dátumy a Marilyn Monroe

Ako spolu súvisia?


Jana Kovalčiková (Mary Warrenová), Barbora Andrešičová (Abigail Williamsová), AnnaMária Janeková (Betty Parrisová) Foto: Ľuboš Kotlár

Prišli k nám Stouni a zo Salemu k nám práve prilietajú bosorky. Na záver sezóny sa s našimi deťmi potešíme rozprávkou Nebojsa, aby sa kruh našej ponuky harmonicky uzavrel.


Energetický relax fanúšikov rockovej hudby vystrieda vzrušujúce svedectvo a varovanie pred rozpútanými mechanizmami zla jednej z najlepších hier modernej svetovej drámy z pera ikony americkej drámy Arthura Millera.


Sezónu na javisku veľkej sály Činohry SND zavŕšime radostným pritakávaním odvahy vo fantazijnom svete, ktorý špeciálne pre nás vytvoril pán Feldek.


V čase nepredvídateľnej a pretrvávajúcej „návštevy“ vírusu a v časoch často chaotických a úzkostných spoločensko-politických turbulencií je tento kontext našej dramaturgickej ponuky dôležité odkomunikovať predovšetkým s vami, našimi divákmi.


Samozrejme, že program Štúdia je komplementárne rovnako dôležitý a vedomý. V tejto chvíli sa však zámerne sústredím na predstavu zdieľaného priestoru, kde vás do hľadiska, veríme, príde najviac. Prirodzene to často súvisí aj s intenzitou zážitku a presahu do aktuálneho kultúrneho diania.
Dátum č. 1 – 1692

Vtedy sa v americkom Massachusetts, konkrétne v Saleme a okolí, ktorý osídľovali prvé kolóny anglických puritánov, odštartovali hrôzostrašné, iracionálne, nábožensky, mocensky a psychologicky zmanipulované procesy proti tzv. bosorkám.


Trvali vyše roka a bilancia bola takmer 20 exemplárnych verejných popráv obesením a stovky nevinne uväznených v neľudských podmienkach. Niektoré obete podľahli.


Dátum č. 2 – 1953

V tom čase 48-ročný už renomovaný a vplyvný dramatik Arthur Miller napísal drámu The Crucible (Skúška ohňom, v slov. preklade Salemské bosorky).


Spracovaním a výrazným tvorivým dotvorením historickej látky tak reagoval na súdobé hony na čarodejnice, keď komisia Výboru pre neamerickú činnosť pod vedením ultrapravicového politika Joea McCarthyho vyšetrovala a obviňovala okrem iných aj intelektuálov a umelcov najmä z filmového priemyslu zo sprisahania a sympatii k ľavicovému hnutiu, ku komunizmu, k sovietskemu režimu... atď.


Pod hrozbou zákazu činnosti, pokuty a väzenia, používaním odporných metód si komisia aj súdy vynucovali od predvolaných falošné priznania a udávania kolegov.


Mnohé osobnosti sa proti tomu výrazne vymedzili, ale aj odmietnutie vypovedať bolo hodnotené ako pohŕdanie súdom. Tieto procesy trvali niekoľko rokov a v protiklade s demokratickými zásadami a hodnotami šírili atmosféru neznesiteľného ideologického a existenciálneho tlaku a strachu.


Vo svete divadla, na rozdiel od filmu, čierne listiny neexistovali a skvelá hra s čitateľnou alúziou na všetky represívne režimy, podmanivými charaktermi, jasným etickým posolstvom a dokonale vybudovanou štruktúrou mala premiéru na Broadwayi.


Ešte slávnejšie bolo jej druhé uvedenie. A potom sa už stala najoceňovanejším a najhrávanejším titulom Millerovej tvorby.


Dátum č. 3 – 1966

Prvé uvedenie Salemských bosoriek v Činohre SND v réžii Pavla Haspru, v preklade M. Ruppeldta. Inscenácia sa zapísala k tým zážitkom, na ktoré sa spomína.


Z tohto pohľadu sme pozitívne motivovaní konfrontovať sa generačne s jej výpovednou dôležitosťou a v modernej divadelnej estetike sprostredkovať naše ideovo scénické prečítania hodnôt a posolstva hry.


V dobovom bulletine má stále neuveriteľne aktuálnu, intelektuálne, divadelne a občiansky inšpiratívnu štúdiu vtedajšia lektorka dramaturgie p. Malinová, ktorá v tandeme s dramaturgičkou G. Majerovou za krátku éru vyšvihla dramaturgiu činohry na európsku úroveň.


Po obsadení Československa vojskami Varšavskej zmluvy na čele so sovietskou okupačnou armádou boli obidve vzácne dámy v rámci normalizácie perzekvované a zo SND museli, ako dramaturgické bosorky, odísť. Patrí im naša rehabilitačná spomienka a úcta.


Diana Mórová (Anna Putnamová), Richrd Autner (Pastor John Hale), Ľuboš Kostelný (Pastor Parris), Foto Ľuboš Kotlár


Dátum č. 4 – 2022

Predpokladaná premiéra Salemských bosoriek 26. 3. Réžia M. Amsler. Áno, ten, ktorý so svojím viac-menej ustáleným tímom pre SND vytvoril niekoľko mimoriadnych inscenácií. Momentálne máme v repertoári Vojnu a mier, ale istotne stále rezonujú okrem iných Fanny a Alexander, Jana Eyrová, Pohania – nech spomeniem tie najvyzdvihovanejšie aj odbornou kritikou.


Viac na www.sme.sk

bottom of page