top of page
  • Lubor Cukr

Slovenské národné divadlo smeruje k modernému opernému divadlu

Riaditeľ Opery SND píše o zmenách v opere.

Lubor Cukr

Počas svojej kariéry som mal možnosť pracovať v rôznych operných divadlách. Typy prevádzok i umeleckých zložiek sú v nich veľmi rôznorodé – niekde sa pracuje podľa starých prekonaných modelov, inde sú progresívnejší a fungujú podľa princípov moderného divadla.


Po nástupe do funkcie riaditeľa Opery SND sme si spolu s generálnym riaditeľom Matejom Drličkom predsavzali, že sa pokúsime premeniť Operu SND na fungujúce moderné operné divadlo.


Chýba nám k tomu ešte niekoľko zásadných krokov. Nie všetky budú bezbolestné, no verím, že spoločnými silami ich zvládneme.


Inšpirácie zo zahraničia


Po uzatvorení historickej budovy SND z dôvodu plánovanej rekonštrukcie sme museli pristúpiť k zníženiu celkového počtu predstavení.


Súbor Opery SND sa už viac ako jednu sezónu delí o jediné javisko s Baletom SND, a tak som v rámci rozpočtovej zodpovednosti bol nútený znížiť počet sólistov v súbore. Čisto technicky ide o zmenu spôsobu spolupráce, pretože s veľkou väčšinou umelcov budeme spolupracovať aj naďalej, len sa zmení forma z internej na externú.


V aktuálnej situácii nie je možné garantovať všetkým členom takého veľkého súboru, aký sme prevzali, dostatočný počet predstavení.


Vnímam to ako správne riešenie. Podobným spôsobom postupovali aj v iných divadlách, napríklad v Národnom divadle Brno, ktoré má porovnateľné parametre ako SND (Mahenovo a Janáčkovo divadlo) alebo Národné divadlo moravskosliezske v Ostrave.


Jednou z prvých vecí, ktoré nové vedenia v týchto divadlách realizovali, bola redukcia domácich súborov z ekonomických dôvodov. Mnohé svetové divadlá majú veľmi malý domáci súbor alebo ho nemajú vôbec.


Domnievam sa, že súbor domácich umelcov zmysel má, ale musí byť vyťažený do takej miery, aby bol pre divadlo finančne výhodný. V prípade, že vás stojí domáci sólista v strednej alebo menšej úlohe toľko ako hosť strednej kategórie v úlohe hlavnej, je pravdepodobné, že divadlo potom nie je schopné vygenerovať dostatočný počet predstavení, aby sa tento náklad znížil.


V tomto bode sa môžeme dostať do stretu názorov, ako má divadlo stavať dramaturgiu. Časy, keď sa dramaturgia šila na mieru súboru, sú už dnes minulosťou.


V súčasnosti je nutné budovať modernú tvár divadla koncepčným repertoárom a pestrosťou v obsadení, aby diváci radi chodili na jeden titul aj viackrát. V tejto chvíli sa mi javí redukcia súboru ako jediné riešenie.


Chcel by som však ešte raz zdôrazniť, že ide iba o zmenu spôsobu spolupráce a o svojich obľúbených sólistov diváci neprídu, v prípade, že sa dohodneme na termínoch a na podmienkach.


Sociálna stránka prebiehajúcich zmien


Veľmi dobre si zároveň uvedomujem sociálny rozmer týchto zmien. Pre spevákov, ktorí sú veľa rokov verní jedinému divadlu, ide o zásadnú zmenu v ich živote.


Navyše som pri tejto príležitosti musel rokovať aj s umelcami, s ktorými som sám mal možnosť spolupracovať a ktorých prácu si nesmierne vážim.


Vždy je to o rozhodovaní sa medzi úctou ku konkrétnemu umelcovi a praktickým prístupom k pridelenému rozpočtu. Veľmi dobre viem, že živiť sa spevom je náročná disciplína, ktorá vyžaduje množstvo úsilia a pevné nervy.


Veľmi by som si prial, aby v podobných prípadoch vznikla zo strany štátu inštitúcia, ktorá by bola schopná zasiahnuť a umelcov v prípade potreby podporiť. Za to všetko, čo počas svojho života divadlu obetovali, si to zaslúžia.


Je to skutočne ťažká situácia, snažím sa ponuky novej spolupráce pripraviť tak, aby boli zaujímavé pre sólistov aj pre divadlo. Rozhodovania tohto typu sú vždy trochu Sofiinou voľbou, nie je to jednoduché.


Podobná situácia už nastala, keď sme museli zrušiť pracované miesta vyše tridsiatim zamestnancom z technického aparátu po uzatvorení historickej budovy SND.


Časťou pracovníkov sa doplnil stav v novej budove, ale miesta pre všetkých sa žiaľ nenašli. Rekonštrukcia je záležitosťou niekoľkých rokov a nie je možné, aby zamestnanci čakali na obnovenie prevádzky bez toho, aby sme pre nich mali prácu.


Súčasnú podobu kolektívnych telies v opernom súbore, teda zboru a orchestra, nebude nutné meniť a ani nie je možné. Orchester musí byť zohraný a zbor zospievaný, to je nevyhnutné pravidlo. Navyše, o orchester sa delíme aj s baletným súborom.


Spolupráca s umeleckými agentúrami


V súvislosti s hosťovaním externých sólistov často dostávam otázku, aké sú moje vzťahy s agentúrami, konkrétne s agentúrou Rity Schütz. Myslím si, že mám dobré vzťahy so všetkými agentúrami, s ktorými spolupracujeme.


Pokiaľ chce divadlo získať kvalitného hosťa, tak často ide o umelcov „na voľnej nohe“ a tí majú väčšinou aj svojich agentov, s ktorými musíme rokovať. Momentálne spolupracujeme napríklad s agentúrou Camerata, Nachtigall Artists, Irene Gall, Askonas Holt, Hollaender Calix, Opera 4u a ďalšími.


Agentúra Artist Management Zürich je jednou z mnohých, s ktorými sme v kontakte. Pani Rita Schütz zastupuje tenoristu Pavla Bršlíka, ktorý na javisko SND neodmysliteľne patrí a pokiaľ chceme, aby u nás vystupoval, je nutné dohovoriť sa s jeho agentúrou, ktorá má hlavné zastúpenie a disponuje jeho termínmi.


Je to absolútne bežný postup pri umelcoch s medzinárodnou kariérou. Navyše sme dohodnutí na zlomku honoráru v porovnaní s honorármi v divadlách za hranicami Slovenska.


Podobne postupujeme, aj čo sa týka ostatných umelcov z tejto agentúry. Účinkovanie hosťujúcich umelcov považujem za veľmi ozdravný podnet nielen pre divákov, ale aj pre domácich umelcov.


Často sa stáva, že etablovaní hostia motivujú nielen domácich spevákov, ale aj orchester k maximálnym výkonom.


V tejto chvíli je najdôležitejšie stabilizovať situáciu, ktorá je nepokojná i bolestná zo strany súboru personálnymi a inými zmenami a zo strany divákov (hádam už) doznievajúcou pandemickou situáciou, politickými a finančnými vplyvmi.


Všetci sa po mnohých zmenách snažíme nájsť nový „normál“ a dostať čo najviac divákov do divadla. V budúcej sezóne chystáme niekoľko projektov, ktoré sú priamo zacielené na určité skupiny návštevníkov, a veríme, že sa nám to s pomocou známych tvárí alebo zaujímavých hostí podarí.


Želal by som si, aby diváci zistili, v čom spočíva čaro živej hudby a spevu. Pocit, aký môžete zažiť, keď vnímate akustický zvuk v divadle, je skutočne jedinečný.


Viac na www.sme.sk

bottom of page