top of page
  • Kristián Kohút

Zázračná symbióza

Balet SND a SĽUK v spoločnom projekte


Jedným z prvých projektov nového vedenia Baletu SND v sezóne 2021/22 je spolupráca baletného súboru prvej scény so Slovenským ľudovým umeleckým kolektívom. Pod vedením umeleckej riaditeľky Baletu SND Niny Polákovej a generálneho riaditeľa SĽUK-u Juraja Hamara sa v komponovanom programe s názvom BALET & SĽUK/Tancom k sebe predstavia tanečníci v najúspešnejších choreografiách z repertoáru oboch súborov. Projekt, v ktorom klasický a ľudový tanec budú koexistovať na spoločnom javisku, prinesie široký choreograficko-žánrový diapazón, ktorý umožní tanečníkom predviesť svoje majstrovstvo.


Spoločne na jednom javisku

Akademický a ľudový tanec – dva rozdielne tanečné žánre, ktoré reprezentujú odlišné pohybové estetiky a často majú vlastné publikum, pre mnohých predstavujú protipóly, ktorých stretnutie na javisku je nepredstaviteľné. Idea spojenia oboch žánrov v jednom programe, ktorá sa môže zdať mnohým neprirodzená, vychádza z hlbokého vzťahu profesionálnych tanečníkov k svojmu povolaniu.


Či je to člen Baletu SND alebo SĽUK-u, každý tanečník prijíma umenie svojich kolegov s pokorou a obdivom, pozoruje, učí sa. Vzťah tanečníkov k rôznym žánrom sa buduje od úplného začiatku ich kariéry. S rôznymi tanečnými technikami sa stretávajú už malé deti na ZUŠ, na tých vytrvalcov, ktorí sa rozhodnú venovať tancu profesionálne, čaká štúdium na konzervatóriu, ktorého vzdelávací systém vštepuje adeptom krôčik po krôčiku techniku klasického, ľudového i moderného tanca.


Niekde v strede tohto procesu nastáva moment, v ktorom sa tanečník na základe fyzických a osobnostných predpokladov rozhodne, ktorému druhu tanca sa chce profesionálne venovať. Neznamená to však, že zanevrie na rozvoj svojich pohybových schopností v iných tanečných technikách.


Budúca baletka si bude popri tanci na špičkách stále precvičovať náročnú ľudovú rytmiku, budúci tanečník ľudoviek bude denne budovať silu svojho pohybového aparátu pomocou techniky klasického tanca, pretože pohybová univerzálnosť a flexibilita sú kľúčom k profesionálnemu uplatneniu v obrovskej konkurencii. Po náročnej ceste sa mnohí stávajú členmi Baletu SND alebo v SĽUK-u.


Vštepovaný rešpekt k tanečnému povolaniu, k jeho všetkým formám a podobám, možno chápať ako základný podnet na vstup do spolupráce dvoch významných tanečných profesionálnych telies. Nina Poláková vníma spojenie ako prirodzené splynutie estetického umenia:


„Ak je niečo krásne, ak je tanec krásny, ak je jeho interpretácia kvalitná, je úplne jedno, či tancujete na pätách alebo na špičkách, s vytočenými alebo paralelnými nohami, či využívate ,vyšľachtenéʻ pózy a akrobaciu, alebo sa pohybujete úplne prirodzene. Krása ostane vždy krásna, dotkne sa vášho srdca, ostane v pamäti. Verím, že spoločne s tanečníkmi zo SĽUK-u ukážeme divákom akademický i ľudový tanec v tej najľúbivejšej kráse a najvyššej kvalite.“


Viac na www.sme.sk

bottom of page